Avlyssna befolkningen (Swedish)

(Eng: Sorry for writing this in swedish. Sweden is about to pass a law allowing the government to wiretap its citizens and I need to add a few things to the debate. The rest is in Swedish)

Sverige kommer på onsdag högst troligen rösta igenom ett lagändring om att FRA ska få avlyssna internet, istället för som tidigare skett radio och satellit. Det verkar vara mycket förvirring och prestige inblandad och jag tänkte göra ett försök att vidga debatten något.

Många som är för FRA-lagen påpekar att detta "egentligen inte är något nytt". Dom bara byter medium från radio till kabel. Är inte det fullständigt vettigt att även FRA ska få hänga med i teknikutvecklingen? Nej, för det finns en viktig skillnad: Vanligt folk använde inte radiovågor för att kommunicera tidigare, men dom använder internet för att kommunicera nu. Detta gör att FRA kommer att för möjlighet att avlyssna FLERA än tidigare, inte lika många. Gå inte på det argumentet, detta är inte bara en teknikuppdatering, det är en utökning av avlyssningen.

Politiker som är för lagen tänker också på FRA som en enhet istället för en grupp av enskilda människor. Skulle inte även du "bara prova" några sökningar och du satt där med en sökfält framför dig? Det är enskilda människor detta handlar om, inte en hel enhet som behöver göra fel, för att alla skyddsmekanismer som satts upp ska flyga åt fanders. Enskilda är det största hotet, men även FRA som enhet har gjort bort sig grundligt genom att medvetet bryta mot lagen tidigare. Systemet kommer med all säkerhet att missbrukas.

Många pratar också om den personliga integriteten, och det med all rätt, personlig integritet är viktigt. Vad väldigt få pratar om är företagskommunikation. Jag jobbar själv på ett internationellt konsultbolag som jobbar mycket mot svenska myndigheter. Vi skulle mycket väl kunna ha vår mailserver i Frankrike, där huvudkontoret ligger, vilket skulle göra att all vår kommunikation avlyssnas. Kommunikation som t.ex. skulle kunna handla om precis den myndighet som avlyssnar oss. Det håller inte.

FRA-lagen är en otroligt dum idé, som utökar möjligheterna för avlyssning av medborgarna, som bygger på att enskildas nyfikenhet inte blir för stor, och som inte bara påverkar den personliga integriteten utan också kan läcka personlig information om svenska företag.

Hjälp till, gör allt du kan för att övertyga dina politiker att rösta nej. Knuffs framsida gör det väldigt tydligt vad bloggsfären tycker, vad tycker du?

Uppdaterat: Lagen gick igenom. Från årsskiftet kommer all datatrafik att avlyssnas, och en del även sparas. Vilket totalt misslyckande. Jag är grymt besviken.